Δημιουργούμε μοναδικές Ιστοσελίδες για να προβάλουμε την επιχείρηση σας και τα προϊόντα της. Με δυνατότητα ανάρτησης των νέων της επιχείρησης, εισαγωγή νέων προϊόντων και Οικονομικών στοιχείων όπως απαιτείται από το Γ.Ε.Μ.Η.

slider2

Εξασφαλίζουμε τη συμβατότητα της ιστοσελίδας σύμφωνα με το πρότυπο WCAG.
(Το πρότυπο WCAG , Web Content Accessibility Guidelines, ορίζει τις παραμέτρους ώστε μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται ως φιλική για ΑΜΕΑ.)

 

download

 

Δημιουργούμε εύκολα και χρηστικά Eshop.